I saznajte sve što Vas interesuje o ponudi na tržištu, uslovima osiguranja, rješavanju odštetnih zahtjeva i ostalim područjima naše djelatnosti.

051/222 085

Poređenje

Za uspješan izbor programa potrebno je prije svega saznati koje su potrebe klijenta. Nakon toga zastupnik poredi programe i predlaže klijentu optimalna rješenja.
Osnovne karakteristike

Na osnovu podataka o klijentu radimo analizu i poređenje te predlažemo optimalni program. Ovo su samo neke od bitnih karakteristika koje upoređujemo prije davanja prijedloga: