WVP Banja Luka dio je međunarodne grupacije za finansijsko savjetovanje WVP Group sa sjedištem u Grazu. WVP Group je osnovan1985. godine s idejom stručnog savjetovanja klijenata o finansijskim ulaganjima. Danas posluje u 16 zemalja srednje i istočne Evrope.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o WVP Banja Luka:
 
   Adresa: Društvo za zastupanje u osiguranju WVP d.o.o.
Kralja Petra I Karađorđevića 109
BIH - 78000 Banja Luka
Telefon: +387/51/212-527
Telefax: +387/51/212-527
Email: wvp_bl@inecco.net
 Osnovana: 2000.godine
   Članovi uprave: Rupert Strobl i Zoran Vučenović
   JIB: 4401020270003
    MB : 1930486
   Žiro račun: 562-099-00001852-79 NLB Razvojna banka