WVP Banja Luka dio je međunarodne grupacije za finansijsko savjetovanje WVP Group sa sjedištem u Grazu. WVP Group je osnovan1985. godine s idejom stručnog savjetovanja klijenata o finansijskim ulaganjima. Danas posluje u 16 zemalja srednje i istočne Evrope.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o WVP Banja Luka:
 
   Adresa: WVP AD Društvo za zastupanje u osiguranju
Vidovdanska 2
BIH - 78000 Banja Luka
Telefon: +387/51/222-085
Telefax: +387/51/222-081
Email: office@wvp.rs.ba
 Osnovani: 2000.godine
   Članovi uprave:

Miodrag Danilović, predsjednik

Rupert Strobl, član

Ljubica Rafailović, član

 

 

   JIB: 4401020270003
    MB : 1930486
    MB Subjekta: 1-11507-00
   Žiro račun: 571-060-00000366-08